Klinicko-psychodiagnostické vyšetření

Provádíme klinicko-psychodiagnostické vyšetření se zaměřením na psychické a duševní poruchy a nemoci. V případě potřeby spolupracujeme s odborníky z jiných oblastí.

U dětí provádíme diagnostiku psychopatologie v dětském věku, včetně diagnostiky PAS – poruch autistického spektra, řečových poruch, ADHD, emočních obtíží a symptomů traumatizace dítěte. Nabízíme zhodnocení psychomotorického vývoje, vývojové úrovně dítěte, jeho silných a slabých stránek i poradenství v oblasti stimulace vývoje.

Provádíme vyšetření v rámci diferenciální diagnostiky nebo speciální druhy vyšetření. Tato vyšetření provádíme na žádost praktického lékaře nebo jiného lékaře specialisty. Nabízíme také posudkové vyšetření pro ČSZZ, předoperační vyšetřeni např. před bariatrickou operací. Posuzujeme zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, způsobilost ovládat elektrický vozík a také zdravotní způsobilost k vydání nebo prodloužení zbrojního průkazu.