Krizová intervence

Nabízíme pomoc při zvládání náročných životních situací, jako jsou ztráta blízké osoby, rozpad rodiny, zjištění závažné nemoci nebo nečekané životní změny, které představují neúnosnou psychickou zátěž. Cílem krizové intervence je pomoc s překonáním krizové situace a stabilizace psychického stavu.