PhDr. Barbara Bocková

Vedoucí klinický psycholog, psychoterapeut, praxe od roku 2003. Manželka a matka.

„Odhalit možnosti lidské duše je jako otevřít dveře do nového světa.“

Vzdělání:

 • jednooborová psychologie na Slezské univerzitě v Katovicích;
 • státní rigorózní zkouška v oboru psychologie na Masarykově univerzitě v Brně;
 • specializovaná způsobilost v oboru klinické psychologie, IPVZ v Praze;
 • funkční specializace v systematické psychoterapii, IPVZ v Praze;
 • školitelka IPVZ.

 

Akreditované výcviky a kurzy:

 • výcvik rodinné psychoterapie v systému transformační systemické terapie podle Virginie Satirové pro individuální, párovou, rodinnou a skupinovou psychoterapii ve zdravotnictví;
 • asistent lektorského týmu a facilitátor ve výcviku MOVISA V., transformační systemické terapii podle Virginie Satirové;
 • lektor pro individuální sebezkušenost ve výcviku MOVISA VII., transformační systemické terapii podle Virginie Satirové;
 • terapie na pískovišti – Sand Tray Therapy, Madeleine De Little, Dip. Ed., M. Sc.;
 • certifikovaný NSST terapeut
 • certifikovaný kurz a získání zvláštní odborné způsobilosti v diagnostice Wechslerovými metodami, Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2, Rorschachovy metody;
 • Woodcock-Johnson International Edition, tests of Cognitive Abilities, WJ IE Examiner;
 • školící a výcvikový kurz Test ruky, Lüscherův test, Test stromu, Test kresby postavy;
 • certifikovaný kurz k posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, způsobilosti ovládat elektrický vozík, zdravotní způsobilosti k vydání zbrojního průkazu;
 • Stephen E. Buckbee, M.A.ED, Michael F. Dupont, M.A.: Možnosti využití mandaly jako terapeutického nástroje v terapii. Využití rodinných map a prvků rodinné rekonstrukce v terapeutické praxi;
 • Hypnóza a autohypnóza – Ericsonovská hypnoterapie;
 • absolvovala jsem a nadále absolvuji další semináře, kurzy a workshopy, které mne obohacují profesně i osobně.

Odborná praxe:

 • nemocnice s poliklinikou v Havířově, psychiatrické oddělení;
 • privátní psychiatrická a psychosomatická klinika CNS Centrum Třinec s.r.o., psychiatrické oddělení;
 • ambulance klinické psychologie.

Členství:

 • člen Asociace Klinických psychologů ČR;
 • člen Inspirace – Institutu pro transformační systematickou terapii podle Virginie Satirové.