PhDr. Ondřej Fac

Psycholog ve zdravotnictví, frekventant psychoterapeutického výcviku, praxe od roku 2017. Žiji s přítelkyní, rád sportuji, včelařím.

„Není větší podívaná než pohled na širé moře. A pokud existuje ještě větší podívaná, tak je to nebe plné hvězd. A pokud je ještě větší podívaná než nebe plné hvězd, pak je to lidská duše.“ (Viktor Hugo).

Vzdělání:

 • jednooborová psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • Státní rigorózní zkouška na na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • Akreditovaný kurz psycholog ve zdravotnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci

Výcvik a kurzy

 • Frekventant v psychoterapeutickém výcviku ve směru dynamickém s důrazem na celostní – psychosomatický přístup v Libereckém institutu pro psychoterapii a psychosomatiku
 • Frekventant specializovaného vzdělávacího programu v oboru klinické psychologie – IPVZ Praha
 • Kurz v rámci specializačních diagnostických metod – Tomal 2 – test paměti a učení pro dospělé
 • Akreditovaný kurz „Lateralita a její vliv na školní výkonnost“
 • Akreditovaný kurz „Dynamika problémového chování“

Odborná praxe:

 • Krajská pedagogicko-psychologická poradna ve Zlínském kraji – pracoviště Vsetín/Valašské Meziříčí
 • Vojenská nemocnice v Olomouci – oddělení klinické psychologie, psychiatrické oddělení – zaměření na léčbu závislostí
 • Ambulance klinické psychologie
 • Psychiatrická léčebna Šternberk – oddělení závislostí
 • Fakultní nemocnice v Olomouci – oddělení psychiatrie/neurologie
 • Externí lektor – problematika ADHD, subkultury, problematika adolescence atd.
 • Externí vyučující na Fakultě společenských studií Vsetín

Spoluautorství v publikacích:

 • „Člověk, jeho smysly a svět.“ Nakladatelství: Grada 201
 • Standardizace metody PiersHarris 2 (PHCSCS – 2) – spoluautor metody