Psychoterapie

Psychoterapie je léčba psychoterapeutickými a psychologickými metodami, jejichž cílem je zmírnit nebo odstranit psychické, vztahové nebo jiné potíže a poruchy, a nalézt cestu k pozitivní změně v životě klienta. Pomocí psychoterapie klient nachází nový pohled na svůj stav, má prostor porozumět svým myšlenkám, pocitům a svému chování, dostává možnost více poznat sám sebe a objevit nové možnosti ke změnám.

Psychoterapii provádí pouze klinický psycholog.

Psychoterapie má několik různých forem:

  • individuální,
  • rodinná (v určitých případech je vhodné, a u dětí přímo nezbytné, do psychoterapie zapojit i další členy rodiny),
  • párová.