Ordinace klinické psychologie a psychoterapie s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení akreditované Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Pro naše klienty jsme v Rožnově pod Radhoštěm již od roku 2003.

Poskytujeme služby z oblasti klinické psychologie, psychoterapie, psychodiagnostiky i krizové intervence.
Naši ordinaci navštěvují dospělí i děti od raného věku. Provádíme terapii individuální, rodinnou i párovou.

Našim klientům nabízíme nejen odbornost a zkušenosti, ale také citlivý, osobní a respektující přístup. Je pro nás důležitá důvěra a zachování soukromí.

Služby naší ordinace

Nabízíme odbornou pomoc lidem, kteří se nacházejí ve složité životní situaci, trápí je psychické, vztahové nebo rodinné problémy, vyrovnávají se se ztrátou, mají potíže v zaměstnání nebo nemohou nalézt uplatnění. Pomáháme všem, kteří mají osobní, intimní nebo sexuální potíže, procházejí změnami, přijímají nové role a hledají cestu k sobě i k druhým.

Zajišťujeme podpůrné vedení rodičů a dětí se zkušeností s týráním, šikanou, emočním zneužíváním, psychosomatickými obtížemi (např. dlouhodobější bolesti hlavy, bříška, pomočování bez zjištěné organické příčiny, tiky). Podporujeme rodiny s nemocným dítětem, zaměřujeme se také na zpracování traumatu v celé jeho šíři a ve všech podobách (trauma v důsledku trestného činu, náhlé ztráty blízké osoby, pozvolná traumatizace). Provázíme děti se vztahovými obtížemi nebo rodiny, které procházejí rozvodovým řízením. Terapeuticky pracujeme s dětmi s obtížemi v emoční oblasti, s úzkostným prožíváním, s potížemi plynoucími z narušené citové vazby či raných poruch

 • Psychoterapie
  Psychoterapie
 • Krizová intervence
  Krizová intervence
 • Psychologické poradenství a konzultace
  Psychologické poradenství a konzultace
 • Klinicko-psychodiagnostické vyšetření
  Klinicko-psychodiagnostické vyšetření
 • Relaxace a práce s tělem
  Relaxace a práce s tělem
 • Sand Tray Therapy – terapeutické pískoviště
  Sand Tray Therapy – terapeutické pískoviště

Náš tým

 • PhDr. Barbara Bocková
  PhDr. Barbara Bocková
 • Mgr. Marta Luzarová
  Mgr. Marta Luzarová
 • Mgr. Helena Šedová
  Mgr. Helena Šedová
 • Radana Zajacová
  Radana Zajacová

Ceník služeb

Máme uzavřen smluvní vztah s těmito pojišťovnami, které hradí výkony v plném rozsahu:

 •  Všeobecná zdravotní pojišťovna 111
 • Revírní bratská pokladna 213
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211
 • Oborová zdravotní pojišťovna 207
 • Vojenská zdravotní pojišťovna 201

Klienty ostatních pojišťoven ošetřujeme v rámci neodkladné péče.

Domluvený termín konzultace je závazný. Pokud se nemůžete dostavit, zašlete prosím SMS zprávu nejpozději 24 hodin před smluveným termínem. V opačném případě za neomluvenou absenci účtujeme 500 Kč.

Služby můžete na vlastní přání hradit i přímou platbou v hotovosti. Za individuální konzultaci (50 min) účtujeme 600 Kč, za párovou konzultaci (90 min) 900 Kč.

Ceník neléčebných výkonů, které nehradí zdravotní pojišťovny:

Vypracování písemné zprávy pro vlastní účely – pro instituce, zaměstnavatele, školy, PPP, SPC: 150 Kč

Psychodiagnostické vyšetření – test osobnosti, test inteligence nebo test paměti, pro vlastní účely: 2 000 Kč (cena zahrnuje diagnostický rozhovor, aplikaci psychodiagnostických metod, jejich vyhodnocení a vypracování odborného nálezu)

Posouzení psychické způsobilosti k vydání nebo prodloužení zbrojního průkazu: 3 000 Kč (cena zahrnuje diagnostický rozhovor, aplikaci psychodiagnostických metod, jejich vyhodnocení a vypracování odborného nálezu.

 

Galerie

Kontakt:Ordinace klinické psychologie a psychoterapie s.r.o.

PhDr. Barbara Bocková

Adresa: Masarykovo náměstí 2196, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Telefon: +420 722 229 424

Mail: psychologieroznov@gmail.com

IČO: 04041496

IČZ: 94657000

Ordinační hodiny:Pondělí 8:00–16:00

Úterý 8:00–16:00

Středa 8:00–18:00

Čtvrtek 8:00–18:00

Pátek 9:00-16:00


Nové klienty přijímáme po telefonickém objednání na čísle +420 722 229 424.
Můžete zaslat SMS zprávu, budeme vás kontaktovat.

Psychoterapie

Psychoterapie je léčba psychoterapeutickými a psychologickými metodami, jejichž cílem je zmírnit nebo odstranit psychické, vztahové nebo jiné potíže a poruchy, a nalézt cestu k pozitivní změně v životě klienta. Pomocí psychoterapie klient nachází nový pohled na svůj stav, má prostor porozumět svým myšlenkám, pocitům a svému chování, dostává možnost více poznat sám sebe a objevit nové možnosti ke změnám.

Psychoterapii provádí pouze klinický psycholog.

Psychoterapie má několik různých forem:

 • individuální,
 • rodinná (v určitých případech je vhodné, a u dětí přímo nezbytné, do psychoterapie zapojit i další členy rodiny),
 • párová.
Krizová intervence

Nabízíme pomoc při zvládání náročných životních situací, jako jsou ztráta blízké osoby, rozpad rodiny, zjištění závažné nemoci nebo nečekané životní změny, které představují neúnosnou psychickou zátěž. Cílem krizové intervence je pomoc s překonáním krizové situace a stabilizace psychického stavu.

Psychologické poradenství a konzultace

Nedílnou součástí psychologické praxe je také psychologické poradenství, které je zaměřeno na hledání řešení aktuálních problémů týkajících se vztahů, zaměstnání a jiných životních aspektů.

Klinicko-psychodiagnostické vyšetření

Provádíme klinicko-psychodiagnostické vyšetření se zaměřením na psychické a duševní poruchy a nemoci. V případě potřeby spolupracujeme s odborníky z jiných oblastí.

U dětí provádíme diagnostiku psychopatologie v dětském věku, včetně diagnostiky PAS – poruch autistického spektra, řečových poruch, ADHD, emočních obtíží a symptomů traumatizace dítěte. Nabízíme zhodnocení psychomotorického vývoje, vývojové úrovně dítěte, jeho silných a slabých stránek i poradenství v oblasti stimulace vývoje.

Provádíme vyšetření v rámci diferenciální diagnostiky nebo speciální druhy vyšetření. Tato vyšetření provádíme na žádost praktického lékaře nebo jiného lékaře specialisty. Nabízíme také posudkové vyšetření pro ČSZZ, předoperační vyšetřeni např. před bariatrickou operací. Posuzujeme zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, způsobilost ovládat elektrický vozík a také zdravotní způsobilost k vydání nebo prodloužení zbrojního průkazu.

Relaxace a práce s tělem

Využíváme metody zaměřené na relaxaci a uvolnění těla, které pomáhají v léčbě mnoha duševních poruch a psychosomatických onemocnění. Tělo a psychika jsou dvě propojené nádoby, působením na jednu ovlivníme fungování druhé. Cílem relaxace je dosažení psychické pohody a klidu prostřednictvím tělesného uvolnění. Je to také cesta k sebepoznání a způsob péče o sebe sama.

Sand Tray Therapy – terapeutické pískoviště

Terapeutická metoda s použitím figurek na pískovišti, která umožňuje vytvořit trojrozměrný obraz vnitřního světa a odhalit příčiny strachů, pocitů a psychických potíží. Pískoviště je bezpečným prostorem pro prožití traumatických situací a vyrovnání se s negativními zážitky a emocemi. Nabízí možnost nalézat nová řešení problémů, získat nový náhled na životní situace, měnit dosavadní způsoby prožívání. Písek je přirozeným prostředkem, který uvolňuje představivost a pomáhá znázornit to, co nelze vyjádřit slovy.

Tato metoda je vhodná nejen pro děti, které ještě nejsou schopny dostatečně popsat své pocity, ale také pro mladistvé a dospělé. Pískoviště využíváme k terapii individuální, rodinné i párové.

PhDr. Barbara Bocková

Vedoucí klinický psycholog, psychoterapeut, praxe od roku 2003. Manželka a matka.

„Odhalit možnosti lidské duše je jako otevřít dveře do nového světa.“

Vzdělání:

 • jednooborová psychologie na Slezské univerzitě v Katovicích;
 • státní rigorózní zkouška v oboru psychologie na Masarykově univerzitě v Brně;
 • specializovaná způsobilost v oboru klinické psychologie, IPVZ v Praze;
 • funkční specializace v systematické psychoterapii, IPVZ v Praze;
 • školitelka IPVZ.

 

Akreditované výcviky a kurzy:

 • výcvik rodinné psychoterapie v systému transformační systemické terapie podle Virginie Satirové pro individuální, párovou, rodinnou a skupinovou psychoterapii ve zdravotnictví;
 • asistent lektorského týmu a facilitátor ve výcviku MOVISA V., transformační systemické terapii podle Virginie Satirové;
 • lektor pro individuální sebezkušenost ve výcviku MOVISA VII., transformační systemické terapii podle Virginie Satirové;
 • terapie na pískovišti – Sand Tray Therapy, Madeleine De Little, Dip. Ed., M. Sc.;
 • certifikovaný NSST terapeut
 • certifikovaný kurz a získání zvláštní odborné způsobilosti v diagnostice Wechslerovými metodami, Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2, Rorschachovy metody;
 • Woodcock-Johnson International Edition, tests of Cognitive Abilities, WJ IE Examiner;
 • školící a výcvikový kurz Test ruky, Lüscherův test, Test stromu, Test kresby postavy;
 • certifikovaný kurz k posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, způsobilosti ovládat elektrický vozík, zdravotní způsobilosti k vydání zbrojního průkazu;
 • Stephen E. Buckbee, M.A.ED, Michael F. Dupont, M.A.: Možnosti využití mandaly jako terapeutického nástroje v terapii. Využití rodinných map a prvků rodinné rekonstrukce v terapeutické praxi;
 • Hypnóza a autohypnóza – Ericsonovská hypnoterapie;
 • absolvovala jsem a nadále absolvuji další semináře, kurzy a workshopy, které mne obohacují profesně i osobně.

Odborná praxe:

 • nemocnice s poliklinikou v Havířově, psychiatrické oddělení;
 • privátní psychiatrická a psychosomatická klinika CNS Centrum Třinec s.r.o., psychiatrické oddělení;
 • ambulance klinické psychologie.

Členství:

 • člen Asociace Klinických psychologů ČR;
 • člen Inspirace – Institutu pro transformační systematickou terapii podle Virginie Satirové.
Mgr. Marta Luzarová

Klinický psycholog, psychoterapeut, praxe od roku 1995. Mám tři dospělé děti a jednu krásnou vnučku.

„Cesta ke změně se skrývá v každém z nás.“

Vzdělání:

 • jednooborová psychologie na Masarykově univerzitě v Brně;
 • specializovaná způsobilost v oboru klinické psychologie, IPVZ v Praze.

Výcvik a kurzy:

 • psychoterapeutický výcvik v institutu Systemické rodinné terapie v Brně.

Odborná praxe:

 • soukromá praxe klinického psychologa v Rožnově pod Radhoštěm, praxe rodinného terapeuta v psychologické ambulanci;
 • klinická psycholožka v kojeneckém ústavu Valašské Meziříčí;
 • klinická psycholožka v dětské psychiatrické léčebně v Brankách na Moravě;
 • odborný poradce manželských kurzů Kroměříž;
 • externí spolupracovník Poradny pro ženy v Rožnově pod Radhoštěm;
 • rodinný terapeut v Centru pro rodinu Ostrava;
 • psychoterapeut v azylovém domě pro matky s dětmi Valašské Meziříčí;
 • psychologický poradce YMCA Setkání.

Členství:

 • člen Asociace Klinických psychologů ČR.
Mgr. Helena Šedová

Klinický psycholog a psychoterapeut, praxe od roku 2006. S manželem vychováváme tři syny.

„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné“ . (Antoine de Saint-Exupéry)

Vzdělání:

 • titul Bc. v oboru Poradenství v sociální práci, Ostravská Univerzita;
 • titul Mgr. v jednooborové psychologii, Univerzita Palackého v Olomouci;
 • specializovaná způsobilost v oboru klinické psychologie, IPVZ v Praze.

Výcvik a kurzy:

 • výcvik rodinné psychoterapie v systému transformační systemické terapie podle Virginie Satirové pro individuální, párovou, rodinnou a skupinovou psychoterapii ve zdravotnictví, MOVISA III;
 • lektor pro individuální sebezkušenost ve výcviku MOVISA VII., transformační systemické terapii podle Virginie Satirové;
 • terapie na pískovišti – Sand Tray Therapy Madeleine De Little, Dip. Ed., M. Sc.;
 • telefonická krizová intervence;
 • certifikovaný kurz a získání zvláštní odborné způsobilosti v diagnostice Wechslerovými metodami, Rorschachovy metody, SON – r, IDS, Scénotest, Raná vývojová diagnostika, Vývojová psychopatologie;
 • školící a výcvikový kurz Test stromu;
 • Stephen E. Buckbee, M.A.ED, Michael F. Dupont, M.A.: Možnosti využití mandaly jako terapeutického nástroje v terapii;
 • Ostrov rodiny;
 • nadále absolvuji další semináře a odborné kurzy, které mně obohacují profesně i lidsky.

Odborná praxe:

 • poradna pro oběti násilí;
 • dětské oddělení Městské nemocnice v Ostravě;
 • ambulance klinické psychologie;
 • externí pracovník Linky důvěry, Rodinného a komunitního centra Chaloupka, úzce spolupracuji s mobilním hospicem pro děti Ondrášek.
Radana Zajacová

Asistentka