Úvod

Ordinace klinické psychologie a psychoterapie s.r.o. je poskytovatel zdravotních služeb akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Pro naše klienty jsme v Rožnově pod Radhoštěm již od roku 2003.

Poskytujeme služby z oblasti klinické psychologie, psychoterapie, psychodiagnostiky i krizové intervence.
Ordinaci navštěvují dospělí i děti od raného věku. Provádíme terapii individuální, rodinnou i párovou.

Našim klientům nabízíme nejen odbornost a zkušenosti, ale také citlivý, osobní a respektující přístup. Je pro nás důležitá důvěra a zachování soukromí.

Služby

Služby naší ordinace

Nabízíme odbornou pomoc lidem, kteří se nacházejí ve složité životní situaci, trápí je psychické, vztahové nebo rodinné problémy, vyrovnávají se se ztrátou, mají potíže v zaměstnání nebo nemohou nalézt uplatnění. Pomáháme všem, kteří mají osobní, intimní nebo sexuální potíže, procházejí změnami, přijímají nové role a hledají cestu k sobě i k druhým. Zajišťujeme podpůrné vedení rodičů a dětí se zkušeností s týráním, šikanou, emočním zneužíváním, psychosomatickými obtížemi (např. dlouhodobější bolesti hlavy, bříška, pomočování bez zjištěné organické příčiny, tiky). Podporujeme rodiny s nemocným dítětem, zaměřujeme se také na zpracování traumatu v celé jeho šíři a ve všech podobách (trauma v důsledku trestného činu, náhlé ztráty blízké osoby, pozvolná traumatizace). Provázíme děti se vztahovými obtížemi nebo rodiny, které procházejí rozvodovým řízením. Terapeuticky pracujeme s dětmi s obtížemi v emoční oblasti, s úzkostným prožíváním, s potížemi plynoucími z narušené citové vazby či raných poruch.

 • Psychoterapie
  Psychoterapie
 • Krizová intervence
  Krizová intervence
 • Psychologické poradenství a konzultace
  Psychologické poradenství a konzultace
 • Klinicko-psychodiagnostické vyšetření
  Klinicko-psychodiagnostické vyšetření
 • Relaxace a práce s tělem
  Relaxace a práce s tělem
 • Sand Tray Therapy – terapeutické pískoviště
  Sand Tray Therapy – terapeutické pískoviště

Náš tým

Náš tým

 • PhDr. Barbara Bocková
  PhDr. Barbara Bocková
 • PhDr. Marie Cveková
  PhDr. Marie Cveková
 • PhDr. Ondřej Fac
  PhDr. Ondřej Fac
 • Radana Zajacová
  Radana Zajacová

Ceník

Ceník služeb

Máme uzavřen smluvní vztah s těmito pojišťovnami, které hradí výkony v plném rozsahu:

 •  Všeobecná zdravotní pojišťovna 111
 • Revírní bratská pokladna 213
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211
 • Oborová zdravotní pojišťovna 207
 • Vojenská zdravotní pojišťovna 201

Klienty ostatních pojišťoven ošetřujeme v rámci neodkladné péče.

Domluvený termín konzultace je závazný. Pokud se nemůžete dostavit, zašlete prosím SMS zprávu nejpozději 24 hodin před smluveným termínem. V opačném případě za neomluvenou absenci účtujeme 500 Kč.

Služby můžete na vlastní přání hradit i přímou platbou v hotovosti. Za individuální konzultaci (50 min) účtujeme 900 Kč, za párovou konzultaci (90 min) 1200 Kč.

Pro úhradu služeb ze zdravotního pojištění je potřeba mít žádanku od praktického nebo specializovaného lékaře, kromě neodkladné krizové intervence.

Ceník neléčebných výkonů, které nehradí zdravotní pojišťovny:

Vypracování písemné zprávy pro vlastní účely - pro instituce, zaměstnavatele, školy, PPP, SPC: 200 Kč.

Psychodiagnostické vyšetření - test osobnosti, test inteligence nebo test paměti, pro vlastní účely: 2 000 Kč (cena zahrnuje diagnostický rozhovor, aplikaci psychodiagnostických metod, jejich vyhodnocení a vypracování odborného nálezu).

Posouzení psychické způsobilosti k vydání nebo prodloužení zbrojního průkazu: 3 000 Kč (cena zahrnuje diagnostický rozhovor, aplikaci psychodiagnostických metod, jejich vyhodnocení a vypracování odborného nálezu).

Kontakt

 

Kontakt:Ordinace klinické psychologie a psychoterapie s.r.o.

PhDr. Barbara Bocková

Adresa: Masarykovo náměstí 2196, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Telefon: +420 722 229 424

Mail: psychologieroznov@gmail.com

IČO: 04041496

IČZ: 94657000

Ordinační hodiny:Pondělí    8:00 – 12:00    13:00 – 16:00


Úterý    8:00 – 12:00    13:00 – 16:00


Středa    8:00 – 12:00    13:00 – 18:00


Čtvrtek    8:00 – 12:00    13:00 – 18:00


Pátek    8:00 – 12:00    13:00 – 16:00Nové klienty přijímáme po telefonickém
objednání na čísle +420 722 229 424,
pondělí až pátek od 8:00 do 14:00 hod.

Mapa

Psychoterapie

Psychoterapie je léčba psychoterapeutickými a psychologickými metodami, jejichž cílem je zmírnit nebo odstranit psychické, vztahové nebo jiné potíže a poruchy, a nalézt cestu k pozitivní změně v životě klienta. Pomocí psychoterapie klient nachází nový pohled na svůj stav, má prostor porozumět svým myšlenkám, pocitům a svému chování, dostává možnost více poznat sám sebe a objevit nové možnosti ke změnám.

Psychoterapii provádí pouze klinický psycholog.

Psychoterapie má několik různých forem:

 • individuální,
 • rodinná (v určitých případech je vhodné, a u dětí přímo nezbytné, do psychoterapie zapojit i další členy rodiny),
 • párová.
Krizová intervence

Nabízíme pomoc při zvládání náročných životních situací, jako jsou ztráta blízké osoby, rozpad rodiny, zjištění závažné nemoci nebo nečekané životní změny, které představují neúnosnou psychickou zátěž. Cílem krizové intervence je pomoc s překonáním krizové situace a stabilizace psychického stavu.

Psychologické poradenství a konzultace

Nedílnou součástí psychologické praxe je také psychologické poradenství, které je zaměřeno na hledání řešení aktuálních problémů týkajících se vztahů, zaměstnání a jiných životních aspektů.

Klinicko-psychodiagnostické vyšetření

Provádíme klinicko-psychodiagnostické vyšetření se zaměřením na psychické a duševní poruchy a nemoci. V případě potřeby spolupracujeme s odborníky z jiných oblastí.

U dětí provádíme diagnostiku psychopatologie v dětském věku, včetně diagnostiky PAS – poruch autistického spektra, řečových poruch, ADHD, emočních obtíží a symptomů traumatizace dítěte. Nabízíme zhodnocení psychomotorického vývoje, vývojové úrovně dítěte, jeho silných a slabých stránek i poradenství v oblasti stimulace vývoje.

Provádíme vyšetření v rámci diferenciální diagnostiky nebo speciální druhy vyšetření. Tato vyšetření provádíme na žádost praktického lékaře nebo jiného lékaře specialisty. Nabízíme také posudkové vyšetření pro ČSZZ, předoperační vyšetřeni např. před bariatrickou operací. Posuzujeme zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, způsobilost ovládat elektrický vozík a také zdravotní způsobilost k vydání nebo prodloužení zbrojního průkazu.

Relaxace a práce s tělem

Využíváme metody zaměřené na relaxaci a uvolnění těla, které pomáhají v léčbě mnoha duševních poruch a psychosomatických onemocnění. Tělo a psychika jsou dvě propojené nádoby, působením na jednu ovlivníme fungování druhé. Cílem relaxace je dosažení psychické pohody a klidu prostřednictvím tělesného uvolnění. Je to také cesta k sebepoznání a způsob péče o sebe sama.

Sand Tray Therapy – terapeutické pískoviště

Terapeutická metoda s použitím figurek na pískovišti, která umožňuje vytvořit trojrozměrný obraz vnitřního světa a odhalit příčiny strachů, pocitů a psychických potíží. Pískoviště je bezpečným prostorem pro prožití traumatických situací a vyrovnání se s negativními zážitky a emocemi. Nabízí možnost nalézat nová řešení problémů, získat nový náhled na životní situace, měnit dosavadní způsoby prožívání. Písek je přirozeným prostředkem, který uvolňuje představivost a pomáhá znázornit to, co nelze vyjádřit slovy.

Tato metoda je vhodná nejen pro děti, které ještě nejsou schopny dostatečně popsat své pocity, ale také pro mladistvé a dospělé. Pískoviště využíváme k terapii individuální, rodinné i párové.

PhDr. Barbara Bocková

Vedoucí klinický psycholog, psychoterapeut, praxe od roku 2003. Manželka a matka.

„Odhalit možnosti lidské duše je jako otevřít dveře do nového světa.“

Vzdělání:

 • jednooborová psychologie na Slezské univerzitě v Katovicích;
 • státní rigorózní zkouška v oboru psychologie na Masarykově univerzitě v Brně;
 • specializovaná způsobilost v oboru klinické psychologie, IPVZ v Praze;
 • funkční specializace v systematické psychoterapii, IPVZ v Praze;
 • školitelka IPVZ.

 

Akreditované výcviky a kurzy:

 • výcvik rodinné psychoterapie v systému transformační systemické terapie podle Virginie Satirové pro individuální, párovou, rodinnou a skupinovou psychoterapii ve zdravotnictví;
 • asistent lektorského týmu a facilitátor ve výcviku MOVISA V., transformační systemické terapii podle Virginie Satirové;
 • lektor pro individuální sebezkušenost ve výcviku MOVISA VII., transformační systemické terapii podle Virginie Satirové;
 • terapie na pískovišti – Sand Tray Therapy, Madeleine De Little, Dip. Ed., M. Sc.;
 • certifikovaný NSST terapeut
 • certifikovaný kurz a získání zvláštní odborné způsobilosti v diagnostice Wechslerovými metodami, Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2, Rorschachovy metody;
 • Woodcock-Johnson International Edition, tests of Cognitive Abilities, WJ IE Examiner;
 • školící a výcvikový kurz Test ruky, Lüscherův test, Test stromu, Test kresby postavy;
 • certifikovaný kurz k posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, způsobilosti ovládat elektrický vozík, zdravotní způsobilosti k vydání zbrojního průkazu;
 • Stephen E. Buckbee, M.A.ED, Michael F. Dupont, M.A.: Možnosti využití mandaly jako terapeutického nástroje v terapii. Využití rodinných map a prvků rodinné rekonstrukce v terapeutické praxi;
 • Hypnóza a autohypnóza – Ericsonovská hypnoterapie;
 • absolvovala jsem a nadále absolvuji další semináře, kurzy a workshopy, které mne obohacují profesně i osobně.

Odborná praxe:

 • nemocnice s poliklinikou v Havířově, psychiatrické oddělení;
 • privátní psychiatrická a psychosomatická klinika CNS Centrum Třinec s.r.o., psychiatrické oddělení;
 • ambulance klinické psychologie.

Členství:

 • člen Asociace Klinických psychologů ČR;
 • člen Inspirace – Institutu pro transformační systematickou terapii podle Virginie Satirové.
PhDr. Marie Cveková

Klinický psycholog, dětský klinický psycholog, psychoterapeut, praxe od roku 1974. Matka a hrdá babička.

„Lidská duše je nekonečným zdrojem možností.“

Vzdělání

 • 5 leté studium jednooborové psychologie na Filozofické fakultě univerzity Palackého v Olomouci
 • Státní rigorózní zkouška na FF UP v Olomouci
 • Specializovaná způsobilost v oboru klinické psychologie IPVZ Praha
 • Funkční specializace v systematické psychoterapii IPVZ Praha
 • Specializovaná způsobilost v oboru dětská klinická psychologie IPVZ Praha

Odborná praxe

 • 26 let v soukromé psychologické ordinaci
 • 20 let ve státním zařízení OÚNZ Frýdek-Místek, Nemocnice s poliklinikou – dětská psychiatrická ambulance, psychiatrická ambulance pro dospělé.
 • Odborná praxe na Psychiatrickém oddělení v Třinci, Psychiatrické léčebně Opava, Psychiatrické léčebně Bohnice.
 • Pracovala také jako externí učitel SZŠ ve Frýdku-Místku, jako externí učitel v Ústavu pro další vzdělávání středně zdravotnického personálu v Brně
 • Docházela do charitativního zařízení OAZA Frýdek-Místek
 • Spoluúčastnila se proškolování hasičů ve Frýdku -Místku

Výcviky a kurzy

 • Absolvovala jsem velké množství akreditovaných kurzů, konferencí, výcviků, seminářů, workshopů, které mně vždy obohatily jak profesně, tak lidsky.
 • Systematická psychoterapie dle modelu Virginie Satirové
 • Rodinná psychoterapie
 • Terapie hrou obrazy a sochy v písku
 • Neurolingvistické programování
 • Hypnóza pro klinické účely

Členství

 • Členka Asociace klinických psychologů ČR
PhDr. Ondřej Fac

Psycholog ve zdravotnictví, frekventant psychoterapeutického výcviku, praxe od roku 2017. Žiji s přítelkyní, rád sportuji, včelařím.

„Není větší podívaná než pohled na širé moře. A pokud existuje ještě větší podívaná, tak je to nebe plné hvězd. A pokud je ještě větší podívaná než nebe plné hvězd, pak je to lidská duše.“ (Viktor Hugo).

Vzdělání:

 • jednooborová psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • Státní rigorózní zkouška na na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • Akreditovaný kurz psycholog ve zdravotnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci

Výcvik a kurzy

 • Frekventant v psychoterapeutickém výcviku ve směru dynamickém s důrazem na celostní – psychosomatický přístup v Libereckém institutu pro psychoterapii a psychosomatiku
 • Frekventant specializovaného vzdělávacího programu v oboru klinické psychologie – IPVZ Praha
 • Kurz v rámci specializačních diagnostických metod – Tomal 2 – test paměti a učení pro dospělé
 • Akreditovaný kurz „Lateralita a její vliv na školní výkonnost“
 • Akreditovaný kurz „Dynamika problémového chování“

Odborná praxe:

 • Krajská pedagogicko-psychologická poradna ve Zlínském kraji – pracoviště Vsetín/Valašské Meziříčí
 • Vojenská nemocnice v Olomouci – oddělení klinické psychologie, psychiatrické oddělení – zaměření na léčbu závislostí
 • Ambulance klinické psychologie
 • Psychiatrická léčebna Šternberk – oddělení závislostí
 • Fakultní nemocnice v Olomouci – oddělení psychiatrie/neurologie
 • Externí lektor – problematika ADHD, subkultury, problematika adolescence atd.
 • Externí vyučující na Fakultě společenských studií Vsetín

Spoluautorství v publikacích:

 • „Člověk, jeho smysly a svět.“ Nakladatelství: Grada 201
 • Standardizace metody PiersHarris 2 (PHCSCS – 2) – spoluautor metody
Radana Zajacová

Asistentka