Sand Tray Therapy – terapeutické pískoviště

Terapeutická metoda s použitím figurek na pískovišti, která umožňuje vytvořit trojrozměrný obraz vnitřního světa a odhalit příčiny strachů, pocitů a psychických potíží. Pískoviště je bezpečným prostorem pro prožití traumatických situací a vyrovnání se s negativními zážitky a emocemi. Nabízí možnost nalézat nová řešení problémů, získat nový náhled na životní situace, měnit dosavadní způsoby prožívání. Písek je přirozeným prostředkem, který uvolňuje představivost a pomáhá znázornit to, co nelze vyjádřit slovy.

Tato metoda je vhodná nejen pro děti, které ještě nejsou schopny dostatečně popsat své pocity, ale také pro mladistvé a dospělé. Pískoviště využíváme k terapii individuální, rodinné i párové.